De bewonerscommissie (BC) behartigt de belangen van bewoners van de Bachflat in nauwe samenwerking met WonenBreburg (o.a. via huurdersbelangenorganisatie Wonen 99), de gemeente Tilburg en diverse andere instanties.

De commissieleden

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Walter Schoone (voorzitter)
  • Ans Bartels (penningmeester)
  • Piet Koenraat (secretaris)
  • Lia van der Meer
  • Leny van Baast
  • Ben de Rooij
  • Miranda van Bavel

Recente publicaties

bc-archief2

Tekstarchief

Door hier te klikken opent u het archief van de bewonerscommissie waarin alle verslagen en publicaties zijn opgenomen vanaf januari 2009 t/m heden!

Schoonheidscommissie en etagevertegenwoordigers

Op deze pagina vindt u de samenstelling van de schoonheidscommissie en de contactpersoon van uw woonlaag.