Reactie van Techem over vertraging energienota

Breda, 5 augustus 2010. Veel bewoners hebben gemerkt dat de eindafrekening van de energiekosten (water en warmte) op zich laat wachten en vragen hebben wanneer deze ontvangen wordt. Daarom willen we u in deze brief uitleggen wat er aan de hand is, wanneer u de eindafrekening kan verwachten en wat er aan gedaan wordt om volgend jaar tijdig de afrekening te versturen.

Wat is er aan de hand?

Om de eindafrekening te maken is Techem afhankelijk van de energiekosten en de juiste mutaties in bewonersbestanden. Helaas blijkt nog steeds dat niet alle bewoners de verhuizingen tijdig en juist doorgeven aan Techem. In samenspraak met WonenBreburg zijn de bewonersbestanden gecontroleerd en sinds vorige week compleet. Verder zijn wij afhankelijk van de energiekosten van de energieleverancier, we kunnen pas de eindafrekening maken als de kosten binnen zijn.

Wanneer de eindafrekening?

Op dit moment wordt de afrekening van uw complex gemaakt en uiterlijk vrijdag 13 augustus a.s. naar onze financiële administratie gestuurd waar uiteindelijk het te betalen/te ontvangen bedrag wordt bepaald. Zij zullen de eindafrekening naar u toesturen. Het betreft meerdere complexen, de afrekeningen zullen verstuurd worden in de periode van 13 augustus tot 15 september a.s. Uiteraard kunt u van ons verwachten dat de afrekeningen die het langst wachten als eerst worden behandeld.

Volgend jaar?

Om nu de zaken van de bewonersbestanden en kosten van de energieleverancier volgend jaar sneller te ontvangen zijn er gesprekken opgestart tussen Essent, WonenBreburg en Techem. Samen zullen wij alles op alles zetten, zodat de afrekening volgend jaar sneller gemaakt wordt. Wij willen u in ieder geval er op wijzen dat het zeer belangrijk is dat u bij verhuizing zo spoedig mogelijk dit schriftelijk bij Techem vermeld.

Ondanks dat wij begrijpen dat het vervelend is dat de eindafrekening dit jaar laat wordt verzonden, willen wij uw begrip vragen voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,

Techem Energy Services BV

__________________________________________________

Meer over de berekening/verwerking van energiekosten en de relatie Essent en Techem kunt u hier lezen!