De rol van Essent, WonenBreburg en Techem

Essent levert de energie. De bewoner betaalt elke maand een voorschot elektra en kookgas aan Essent.
De bewoner betaalt elke maand een voorschot warmte en warm water aan WonenBreburg; dit bedrag zal samen met de huurprijs van uw woning worden geïnd.

Na 1 jaar meet Essent m.b.v. de collectieve gasmeter van het complex hoeveel energie er door het totale complex voor verwarming is verbruikt. Middels meters in de woning, wordt er een verdeling per woning opgesteld. Techem neemt de meterstanden in iedere individuele woning op.

WonenBreburg stuurt sinds het stookseizoen 2014/2015 een afrekening aan de bewoners over de kosten warmte en warm water. Essent stuurt een afrekening voor elektra en kookgas.

afb-radiator

De warmtekostenverdeelmeters

Eens per jaar zal een medewerker van Techem het complex bezoeken en de meterstanden radiografisch (buiten de woning) aflezen. Dit zal in april, na het einde van het stookseizoen plaatsvinden. Een voordeel voor u is dat u voor het opnemen van de meterstanden niet meer thuis hoeft te zijn.

Elke radiator heeft een eigen meter. In tegenstelling tot de oude meters, worden de nieuwe meters afgesteld op de capaciteit van de radiator.

Dit is een voorbeeld van de actuele meterstand. Deze stand loopt gedurende het stookseizoen op en springt met ingang van het volgende seizoen (per 1 april) op 0.

Voorbeeld van de stand over het inmiddels afgesloten stookseizoen. Deze stand blijft gedurende één jaar na afloop van het stookseizoen nog zichtbaar.

Iedere meter heeft een uniek meternummer. Hiernaast ziet u de laatste vier cijfers van dat nummer. Met ingang van ieder nieuw stookseizoen springt de meter automatisch op 0. De stand van de vorige periode blijft nog 1 jaar zichtbaar.

Waarom individuele bemetering?

Er zijn slechts twee mogelijkheden om de kosten te verdelen. De eerste is het totale warmteverbruik hoofdelijk omslaan over alle woningen. De tweede gaat uit van verrekening naar gebruik door middel van warmtekosten-verdeelsystemen. Individuele bemetering is dus een eerlijke verdeling van de stookkosten, uitgaande van het principe “de gebruiker betaalt voor zichzelf”. Uit onderzoek is gebleken dat bij het werkelijk individueel in rekening brengen van het verbruik, de mensen beter omgaan met hun stookgedrag. Het bespaart 15 tot 20 procent op de stookkosten.

Wanneer registreren de meters warmte?

Warmte van douchen, baden, koken of zon heeft geen invloed op de registratie van de meters. Warmte van leidingen heeft geen invloed op de meters, tenzij de leidingen strak tegen de radiatoren aan gemonteerd zijn en de radiator wordt opgewarmd door deze leidingen.

De meters die op de radiatoren gemonteerd zijn gaan registreren vanaf 23 graden celcius waarbij de omgeving 4 graden lager moet zijn. Onderstaand een aantal voorbeelden:

Voorbeeld: de radiator heeft een temperatuur van 26 graden celcius en de omgeving heeft een temperatuur van 21 graden celcius → de meter gaat registreren. Het verschil tussen beide voelers is namelijk 5 graden waarbij de radiator warmer is dan de omgeving.

Voorbeeld: de radiator heeft een temperatuur van 26 graden celcius en de omgeving heeft een temperatuur van 24 graden celcius → de meter zal niet registreren. Het verschil tussen beide is namelijk 2 graden celcius.

Voorbeeld: De radiator heeft een temperatuur van 24 graden celcius en de omgeving heeft een temperatuur van 30 graden celcius → de meter zal niet registreren aangezien de omgevingstemperatuur hoger is dan de radiator. De radiator is in dit geval niet de omgeving aan het opwarmen.

Twijfel over de meterstand?

Indien er twijfel is aan de meting van de meters kunnen bewoners deze op basis van ongelijk laten controleren.

  • Bij vragen over of storing van de meter kunt u contact opnemen met Techem, tel. 076-5725800.
  • Bij technische problemen met uw radiator of niet werkende knoppen, kunt u bellen met de klantenlijn van WonenBreburg: 0900-0209 (lokaal tarief). Hier kunt u ook terecht voor het (laten) aanpassen van uw maandelijkse voorschot.

naar informatiepagina