Gezellig het nieuwe jaar in…

Ook dit jaar is de nieuwjaarsreceptie (op 5 januari) weer goed bezocht, hoewel er vanwege de sneeuw en gladheid wel enkele afmeldingen waren. In een ontspannen sfeer wensten de bewoners elkaar alle goeds toe voor 2010.

De Bewonerscommissie heeft in het kort verslag gedaan van de activiteiten in 2009. Na de koffie gingen de beentjes van de vloer. De muzikale omlijsting werd verzorgd door DJ Slash. Er was gezorgd voor heerlijke versnaperingen. Het was een gezellige avond, die zeker de onderlinge contacten tussen de bewoners heeft bevorderd.

Laat in de avond werd de nieuwjaarsreceptie beëindigd en toog ieder weer naar huis.

 

naar archief